Основні завдання

Навчально-виховний процес

  • дотримання та виконання вимог чинного законодавства щодо надання якісної початкової освіти;
  • забезпечення належного рівня викладання  навчальних дисциплін у відповідності до  навчальних програм;
  • застосування сучасних інноваційних технологій навчання;
  • запровадження нових ідей і підходів, розвиток інтересу до творчості з урахуванням специфіки даного навчального закладу;
  • надання  кожному  учневі,  спираючись  на його здібності,  нахили, інтереси, ціннісні орієнтації, можливості реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності і поведінці;
  • створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання;
  • підготовка учнів до продовження навчання в загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів.

Навчально-виховний процес включає в себе чотири основні напрямки роботи:

Навчальна робота Корекційно-реабілітаційна робота Позакласна робота Оздоровча робота