Гурткова робота

Гурткова робота нерозривно зв’язана з навчально-виховним процесом, що здійснюється на уроках і ґрунтується на знаннях і навичках, набутих учнями під час уроків. Характерною особливістю гурткової роботи є те, що вона не регламентується обов’язковими програмами, а це надає їй гнучкості і дозволяє краще враховувати прагнення кожної дитини.

Гурткова робота в Спеціальній школі № 25 забезпечує можливості щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні передумови для прояву її природних здібностей. Система гурткової роботи спрямована на розвиток обдарованості вихованців, їх здібностей, талантів, розвитку творчої особистості, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб дітей та батьків.

В школі працюють такі гуртки:

«Школа, родина, Я і Україна» – 16 учнів (керівник Зайченко Л.В.).

Гурток дає змогу розвивати національну самосвідомість школяра, своє власне «Я», виховувати його громадянські почуття, допомагає йому самовизначитись у системі українського соціуму, який тісно пов’язаний із загальнолюдськими проблемами та світом.

«LEGO-технології» – 16 учнів (керівник Рачук Б.А.).

Заняття в цьому гуртку корисні для структурно-логічного і творчого мислення. Збирання деталей передбачає складну розумову діяльність, адже для втілення ідеї необхідно подумати і прорахувати свої дії на кілька кроків вперед. Дитина може проявляти фантазію і збирати конструктори за власним зразком, не обмежуючись формами запропонованими дорослим.

«Веселка» – 16 учнів (керівник Матіко Л.І.).

«Цікаве своїми руками» – 16 учнів (керівник Пшеннікова О.В.)

Участь у цих гуртках надає великі можливості для розвитку фантазії, уяви, асоціативного мислення гуртківців. Художньо-творча  діяльність дуже близька дітям завдяки своїй різноманітності, доступності, близькості до домашнього середовища, поєднанню красивого й корисного. Сприяє вихованню естетичного ставлення до побуту, праці.

«Сузір’я»–16 учнів (керівник Сушко О.Б).

Музичне мистецтво  є  важливим  засобом  виховання, який сприяє розвитку особистості школяра, осягненню ним духовних цінностей, залученню до світової культури. Під час занять цього гуртка відбувається становлення пізнавального  інтересу  учнів  до  музики,  формування краси і виразності співу, музично–ритмічних рухів,  позитивних  рис  характеру, виховання  рис  колективізму і вмінь спілкуватися з людьми.

«Чарівний світ ляльок» – 16 учнів (керівник Могильна О.А.) Головною особливістю занять у цьому гуртку  є  налаштування  учнів  на  відповідну  діяльність, бажання оволодіти театральним мистецтвом. Значна увага на заняттях приділяється ігровим (руховим) формам діяльності для розвитку сценічно-виконавських  умінь  і  навичок,  спрямованих,  зокрема,  на  подолання  м’язових  затисків, розвиток рухової координації, пластики тощо. Діти вчаться  акторської  майстерності,  сценічної  мови.

«Олімп» – 17 учнів (керівник Орліченко О.В.)

Сучасні темпи життя  вимагають від учнів, щоб вони дбали про своє фізичне  вдосконалення,  вели  здоровий  спосіб  життя, самостійно займалися фізичними вправами. Гуртківці школи із задоволенням приймають участь у спортивних змаганнях.

Керівники гуртків під час занять використовують інтерактивні технології. Вся робота гуртків будується за програмами. І завдяки злагодженій роботі керівників гуртків наші діти досягають неабиякий успіхів.

Результати гурткової роботи та творчі вміння вихованців виявляються в ході творчих звітів, загальношкільних,   виставок, під час проведення конкурсів, виставок робіт вихованців тощо.   Результати діяльності учнів в гуртках за інтересами стають надбанням всього шкільного колективу, найкращі роботи використовуємо для подарунків захисникам і захисницям, для оформлення шкільних класів. Створивши творчу атмосферу в учнівському колективі, можна забезпечити розвиток творчої особистості дитини. Учасники гуртків беруть  участь у різноманітних виставках та конкурсах, що організовуються в місті Києві та Оболонському районі, де посідають  призові місця та отримують подарунки.

Можна сказати, що гурткова робота як один із видів позакласної роботи є невід’ємною складовою в навчально-виховному процесі нашого закладу.

Графік гурткової роботи на I-II семестр 2023-2024 навчального року