Виховна діяльність

Організація виховної роботи в школі

Система виховної роботи школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності учасників освітнього процесу. Виховання тісно поєднується з навчальною діяльністю та вплетене органічно в освітній процес. У школі відбувається морально-етичне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національно-патріотичного виховання.
Основна увага приділяється формуванню особистості учня, громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації школяра, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.
Система виховної роботи школи розроблена відповідно до Закону України «Про освіту», «Про охорону дитинства», Конвенції ООН про права дитини, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 р. № 1243, де затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», документів органів місцевого самоврядування, Департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації, Статуту школи.

Система виховної роботи СШ #25

Основні напрямки виховної роботи

Cистема виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку самореалізації особистості кожного учня. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу.

Серцевиною виховного процесу є особистість: її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи освітнього закладу та плани роботи вихователів, які базуються на напрямках виховання.

Download (PDF, 76KB)

З ІНФОРМАЦІЄЮ СТОСОВНО ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЬ НА ГОЛОВНІЙ СТОРІНЦІ САЙТУ В РОЗДІЛІ «НОВИНИ» ТА НА СТОРІНЦІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ №25 В Facebook.